Коментара

Дефиниција неоксидативне киселине

Дефиниција неоксидативне киселине

А ноноксидинг киселина је киселина која не може деловати као оксидант. Иако су многе киселине добри оксиданти, оне не технички оксидују у било којој реакцији.

Примери неоксидативне киселине

Хлороводонична киселина, хидроидна киселина, бромоводонична киселина, флуороводична киселина, фосфорна киселина све су то неоксидирајуће киселине.

Пример употребе

Елемент берилијума се раствара у неоксидујућој киселини, као што је хлороводонична или разблажена сумпорна киселина, али не у води или азотној киселини.