Занимљиво

Ако се молекул смањује, добија ли или губи енергију?

Ако се молекул смањује, добија ли или губи енергију?

Питање: Ако се молекул смањује, добија ли или губи енергију?

Одговор: Редукција настаје када молекул стекне електрон или смањи своје оксидационо стање. Када се молекул смањи, он добија енергију.

Да ли оксидовани молекул добија или губи енергију?