Коментара

Која је разлика између молекула и једињења?

Која је разлика између молекула и једињења?

Једињење је врста молекула. Молекул се формира када се два или више атома елемента хемијски сједине. Ако се типови атома разликују један од другог, формира се једињење. Нису сви молекули једињења, јер се неки молекули, попут водоник-плина или озона, састоје само од једног елемента или врсте атома.

Примери молекула

Неки примери молекула укључују:

  • Вода: Х2О
  • Кисеоник: О2
  • Озон: О3

Примери једињења

Неки примери једињења укључују:

  • Со: НаЦл
  • Вода: Х2О