Савети

Дефиниција затвореног система (наука)

Дефиниција затвореног система (наука)

Затворени систем је концепт који се користи у термодинамици (физика и инжењерство) и у хемији. Разликује се од изолованог система.

Дефиниција затвореног система

Затворени систем је врста термодинамичког система где се маса чува унутар граница система, али енергији је дозвољено да слободно улази или излази из система.

У хемији, затворени систем је онај у који нити реактанти нити производи не могу ући или изаћи, али који омогућава пренос енергије (топлоте и светлости). Затворени систем се може користити за експерименте у којима температура није фактор.