Инфо

Како се изговара Хирагана - Јапанесе Хирагана витх Аудио Филес

Како се изговара Хирагана - Јапанесе Хирагана витх Аудио Филес

Да бисте научили изговор Хирагана, следеће табеле садрже 46 основних звукова који се налазе на јапанском. Кликните на везу да бисте преслушали изговор сваког слова хирагана. Ако желите да сазнате више о Хирагани, погледајте наше лекције, који ће вас научити о сваком лику и тачном редоследу удараца. Учење редоследа удараца одличан је начин да се сетите како цртати сваки лик.

А (а)И (и)う (у)え (е)お (о)
か (ка)き (ки)く (ку)け (ке)Ко (ко)
さ (са)し (схи)す (су)せ (се)そ (тако)
た (та)ち (цхи)つ (тсу)Те (те)То (до)
な (на)Ни (ни)ぬ (ну)Не (не)Но (не)
Ха (ха)Хи (хи)ふ (фу)へ (он)ほ (хо)
ま (ма)み (ми)む (му)Ме (ја)も (мо)
や (иа)ゆ (иу)Ио (ио)
ら (ра)Ри (ри)る (ру)Ре (поново)ろ (ро)
Ва (ва)を (о)
ん (н)